Překvapivě nové možnosti identifikace člověka pomocí DNA

Minulý týden v pátek 22. března jsme si opět my, profesní biologové, seminárníci a ostatní studenti septimy a 3. A, udělali výlet do světa genetiky. Přednášejícím nebyl nikdo jiný než RNDr. Pavel Lízal Ph.D., kterého už mnozí z biologů zahlédli na přednášce, týkající se genetiky populací, v Brně o rok dříve. RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. působí na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Ústavu experimentální biologie v Oddělení genetiky a molekulární biologie a je především vášnivým genetikem.

Tématem přednášky byly nové možnosti identifikace člověka pomocí DNA. V úvodu doktor Lízal vysvětlil princip nekódujících sekvencí v DNA, které následně slouží k nalezení rozdílů mezi jedinci, a tudíž k identifikaci konkrétní osoby. V této části byla přednáška také zaměřena na představení v současnosti již běžně užívaných metod identifikace člověka pomocí DNA. Další část přednášky pak byla věnována novým přístupům identifikace, například identifikace pomocí chromozomu Y, stanovení barvy očí, vlasů a kůže. Závěrem nám vysvětlil experimentální metody jako určení podoby, věku nebo výšky nositele zkoumané DNA, v budoucnu využívané hlavně při identifikaci pachatele v kriminalistice.

Přednášku zpestřil zajímavými příběhy z dob, kdy byly poprvé použity tyto metody, ale zmínil i  zajímavé případy z přítomnosti, které vyvolaly mnoho otázek v hlavách nejen studentů, ale i vyučujících.

Během tohoto pátečního dopoledne jsme se dozvěděli mnoho informací, a rozšířili si tak obzory v tomto  oboru.

Sára Nožková, 8. P