Přehled VŠ, které se budou prezentovat na on-line veletrhu VŠ 15.-16. 11. 2021 Studuj.to + odkaz na FB událost

Odkaz na FB událost, kde se postupně dozvíte více informací včetně časového harmonogramu: https://www.facebook.com/events/523448602428451

ŠKOLY:

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Univerzita Komenského v Bratislavě
 • Univerzita obrany
 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 • Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – Fakulta veterinární hygieny a ekologie
 • Univerzita Karlova – Evangelická teologická fakulta
 • Technická univerzita Liberec – Ekonomická fakulta
 • Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy – Orange Factory

FIRMY A INSTITUCE

 • Úřad práce – situace a uplatnění na trhu práce, možnosti studenta po maturitě / po neúspěšné maturitě, studijní příležitosti, status studenta a mnoho dalších informací
 • SCIO – Národní srovnávací zkoušky
 • Václav Strnadel – trenér soft skills – AZTEKA 
 • Jan Klapsia – profesionální kouč