ORGANIZACE VÝUKY OD 14. ŘÍJNA do 1. LISTOPADU 2020

Milí studenti, vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ze dne 12. 10. 2020 dochází počínaje středou 14. 10. 2020 k uzavření základních a středních škol – v našem případě se tak jedná o všechny třídy nižšího i vyššího gymnázia.  Po několikáté za sebou Vás tak oslovuji s aktualizovanými informacemi souvisejícími s organizací distanční výuky pro nadcházející týdny. To nejdůležitější – provizorní rozvrh – naleznete v příloze č. 1 této zprávy. Je jisté, že takto organizovaná výuka zůstane v platnosti minimálně do konce podzimních prázdnin, t.j. do 1. listopadu 2020. Další informace následně sdělíme prostřednictvím systému KOMENS a na webu školy.  (Pro více informací rozklikněte článek)

S ohledem na to, že na poslední říjnový týden udělil ministr školství dny volna a zároveň jsou dlouhodobě naplánovány podzimní prázdniny, v týdnu od 26. – 30. října distanční výuka probíhat nebude. Přesto své kolegy poprosím, aby vzhledem k současnému průběhu školního roku na tento týden volných dnů a podzimních prázdnin studenty inspirovali k mezipředmětovým činnostem, které budou v přímé souvislosti se vzděláváním a v nichž budou, pokud možno, moci uplatnit teoretické znalosti v praktických dovednostech.

Vedle samotné organizace výuky (příloha č.2) bych Vás rád touto cestou informoval i o základních principech distanční výuky (příloha č.3), které se jako škola snažíme uplatňovat. Nejedná se o pevný seznam pravidel, ale o živý soupis principů, které popisují to, jak distanční výuku vnímáme. Vycházíme nejen ze zkušeností získaných v jarních měsících, ze zpětné vazby od studentů, rodičů a pedagogů, ale snažíme se hledět i dál a distanční výuku stále posouvat tak, aby byla co nejsmysluplnější a pokud možno co nejpřínosnější.

To nejdůležitější sdělení do distanční výuky je následující. Usilujeme o to, abychom distanční výuku zorganizovali co nejlépe. Učitelé se snaží kvalitní výuku připravit jak pro synchronní on-line hodiny, tak pro asynchronní konzultační hodiny. Od žáků očekáváme nejenom účast v hodinách, ale především aktivní zapojení do výuky. To je nutným předpokladem pro jakékoliv vzdělávání, tedy i to distanční.

Doufám, že se nám všem (studentům – učitelům – rodičům) i nadále podaří zvládnout období distanční výuky s lehkostí a s nadhledem, ale také s poctivým přístupem ke studiu. Jak řekl rakouský neurolog a psychiatr Viktor Frankl: „I z kamení, které ti někdo nahrnul do cesty, můžeš postavit katedrálu.“

Přeji vám všem mnoho sil, dobrou mysl a hlavně pevné zdraví.

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy

Příloha č. 1 – Provizorní rozvrh platný od 14.10 – 1. 11. 2020
Příloha č. 2 – Organizace distanční výuky
Příloha č. 3 – Principy distanční výuky