Open Day MUNI 2018


Zájemci o studium na Masarykově univerzitě zpozorněte! Blíží se Open Day MUNI 2018 – celouniverzitní den otevřených dveří.

Událost je primárně určena středoškolským zájemcům o studium na Masarykově univerzitě. Celá akce vypukne na osmi fakultách MUNI v pátek, 14. září 2018, výjimkou je Lékařská fakulta, která se v rámci Open Day 2018 uchazečům otevře v mimořádném termínu: v sobotu, 3. listopadu 2018.

Program je plně v režii studentských koordinátorů, návštěvníci získají například informace k přijímacímu řízení, nové studijní nabídce a především na vlastní oči poznají fakulty Masarykovy univerzity. V rámci jednoho dne je možno navštívit až tři fakulty, nebo se seznámit s aktivitami mimofakultních pracovišť jako CEITEC, ÚVT, Kariérní centrum, Centrum zahraniční spolupráce či středisko Teiresiás.

Více najdete na webu openday.muni.cz. Zde probíhá také registrace zájemců o akci..