O čem se moc nemluví – DARK WEB

Tentokrát musím název trochu upřesnit – o čem se moc nemluví mezi dospělými. Naše děti, které se narodily do doby digitální, moc dobře vědí, o čem je řeč. Pokud zrovna nejste IT pracovník nebo se aktivně nezajímáte o digitální svět, možná slovo DARK WEB slyšíte poprvé.

Cílem prevence je o takových jevech otevřeně hovořit a formovat vhodné postoje. Tento článek vás stručně seznámí s tímto pojmem.

Pokud si představíte celý internet jako ledovec plující v oceánu, pak špičku ledovce (5%) tvoří naše běžně dostupné internetové stránky. Velká část Internetu zůstává ponořena v oblastech, které nejsou otevřeně přístupné. Tato část se nazývá DEEP WEB a zahrnuje 90% celého internetu. Jedná se o stránky, které jsou legitimní, ale nelze je vyhledat pomocí standardního vyhledávání, musíte znát přesnou adresu nebo mít přístupový kód. Patří sem např. placené vědecké databáze, online bankovnictví, e-mailové služby, školní systémy, interní systémy firem, vládní dokumenty atp.

Zbývajících 5% se nazývá DARK WEB či Darknet (= temný). Tato část nabízí veřejně přístupný obsah, který je ale provozován na stránkách, jejichž IP adresa je skrytá a lze k ní přistupovat pomocí speciálního softwaru, pokud uživatelé tuto adresu znají. Tímto softwarem může být např. TOR (The Onion Router), který je bezplatný, původně byl vytvořený americkými vojenskými odborníky pro výměnu důvěrných informací. Z velké části dostupný obsah tvoří weby zabývající se těmito oblastmi: obchod s drogami, pornografie, sexuální nabídky, trh s nájemnými vraždami, trh s atentáty, terorismus, hazardní hry, obchod se zbraněmi bez licence, falešné průkazy totožnosti, ukradené kreditní karty a další.

Návštěva DARK WEBu může být pro děti lákavá, s příchutí zakázaného ovoce, může i souviset s touhou objevovat nové oblasti. Právě děti patří mezi nejrizikovější cílové skupiny DARK WEBu. Pokud nejsou připraveny na obsah a principy komunikace na těchto stránkách, snadno se mohou stát obětí (útok hackerů, zneužití osobních údajů, psychické ublížení) nebo z nedostatku právního povědomí mohou lehce překročit hranice nezákonné činnosti.

Na naší škole je téma kyberprostoru a právního povědomí součástí preventivního programu, besedy pro nás zajišťuje Policie České republiky. Podobná beseda by mohla být nabídnuta i rodičům.

Čerpáno z časopisu Prevence 18/4