Naše studentka mezi 20 finalisty ankety Dítě Česka 2022


Valné shromáždění OSN přijalo 20. listopadu roku 1989 Úmluvu o právech dítěte, a proto se také tento den stal Světovým dnem dítěte. Toto významné datum letos připadlo na minulou neděli, kdy se konalo slavnostní vyhlášení ankety Dítě Česka 2022, kterou pořádá UNICEF a kam se mezi 20 finalistů dostala i naše studentka Anežka Dvořáková z 5P.

Anežčin úspěch jsme si nenechali ujít a vypravili se se skupinkou kolegů a studentů do Prahy, abychom ji při slavnostním předávání podpořili a ocenili. Nedělní dopoledne jsme společně s Anežkou strávili v prostorách Národního muzea v Praze, kde jsme absolvovali speciální komentovanou prohlídku Národního muzea vedenou přímo panem profesorem Stehlíkem, za což mu patří velké díky. Samotné slavnostní vyhlašování proběhlo pražském Karolinu a jeho účastníci měli možnost setkat se s členy poroty, například s Karlem Kovy Kovářem či Rostislavem Maďarem nebo rektorkou University Karlovy Milenou Králíčkovou.

„V anketě Dítě Česka by nemělo jít o jednorázové velké činy, ale spíše o dlouhodobou aktivitu dětí a konkrétní výsledky. Chtěli jsme, aby se o šikovných dětech vědělo, aby byly za svoje aktivity veřejně oceněny, abychom tím inspirovali i ostatní. Dítě Česka chce říct, že má smysl na sobě pracovat a něco dělat pro druhé,“ vysvětlila smysl celé akce výkonná ředitelka UNICEF CZ Pavla Gomba. Její slova přesně reflektují aktivity, kterým se Anežka dlouhodobě věnuje. Nejsou to právě jen jednorázové úspěchy v předmětových soutěžích či aktivity rozvíjející talent, ale zejména její dobrovolnictví, organizace charitativních akcí anebo třeba účast v projektu DofE. To, že Anežce nejsou osudy druhých lidí lhostejné a je velmi výraznou a přínosnou součástí školní i místní komunity, může být velkou inspirací pro další studenty i běžné občany.

Jsme moc rádi, že Anežka je součástí naší školy a k jejímu úspěchu gratulujeme.