Cesta do hlubin studia chemie pohledem účastnice

O podzimních prázdninách jsme se (dvě studentky ze 7. P a 3. A pod vedením pana učitele Tomáše Feltla) zúčastnili 7. ročníku chemického semináře Cesta do hlubin studia chemie, který se konal ve dnech 26. – 27. 10. na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Celý program začínal středeční ráno, kdy nám byly představeny jednotlivé chemické katedry. Následovala praktická laboratorní cvičení (dopolední a odpolední blok), zaměřená právě podle jednotlivých kateder (Katedra analytické chemie, Katedra anorganické chemie, Katedra biochemie, Katedra fyzikální a makromolekulární chemie, Katedra organické chemie, Katedra učitelství a didaktiky chemie). Na praktika jsme se oddělili od našich učitelů a byli jsme rozděleni do tří skupin, podle chemických zaměření, která jsme si předem vybrali. Praktika byla velmi různorodá a zajímavá, od analýz přes syntézy barevných komplexů a katalyzátorů, až po práci ve virtuální realitě. Večer poté program zakončila povedená chemická show s tématem idiomů jazykem chemika a jejich vědecké průkaznosti, aneb „když se potká lingvista s chemikem a hledají stejnou řeč“. Další den pro nás začínal zajímavými přednáškami týkajícími se výzkumu na některých místních katedrách. Odpoledne pak následoval blok posledních laboratorních cvičení pro studenty. Souhrnně jsme tedy navštívily laboratorní cvičení z didaktiky chemie, dále pak anorganické, organické, fyzikální chemie a biochemie. 

Byl to zážitek, který stál určitě zato. Podívali jsme se do prostor CHEMIE na PřF UK. Užili jsme si práci v několika laboratořích i zajímavé přednášky. Mimo to jsme ještě navštívili starou albertovskou menzu, těsně před jejím zbouráním. Domů jsme odjížděli plni chemických zážitků.

(L. F.)