Memento 17. listopadu

V úterý 17. listopadu si připomínáme Mezinárodní den studenstva a Den boje za svobodu a demokracii. Obě podoby tohoto státního svátku v sobě reflektují odvahu, spontaneitu, energičnost, nespoutanost, upřímnost, touhu po pravdě a svobodě – atributy, které studenti a mladí lidé nesčetněkrát v průběhu důležitých dějinných událostí našeho národa projevovali a hájili .

Snad nejvíce jsou činy studentů spojeny s událostmi roků 1939 a 1989 – dvou pravděpodobně nejdramatičtějších etap našich moderních dějin. Násilné potlačení poklidné demonstrace u příležitosti 21. výročí založení Československa spojené s následným uzavřením českých vysokých škol a průběh listopadových i polistopadových dnů roku 1989 patří mezi významné milníky našeho státu, v nichž významnou roli sehráli právě studenti.

Při pohledu na naše současné studenty věříme, že mladí lidé představují naději i v dnešní nelehkhé době. Za pedagogický sbor s radostí tlumočím pozdrav všem studentům poličského gymnázia. Chybíte nám, máme vás rádi a děkujeme! heart

Josef Dvořák
ředitel školy