Medikemp očima maturantek

Poslední týden v srpnu jsme se zúčastnily čtyřdenního kurzu Medikemp, akce pro zájemce o studium medicíny, pořádané lékařskou fakultou v Hradci Králové. 

 V prvních dvou dnech na nás čekaly preklinické přednášky a simulátory, např. na odhalení plicních onemocnění. Mimo jiné jsme si zopakovaly základy resuscitace, kde jsme si mohly ověřit efektivnost námi simulované masáže srdce.  

V ústavu patologie nás seznámili s předmětem studia patologie a měli jsme možnost pozorovat preparáty některých tkání. Patolog zkoumá histologické vzorky, pitvu provádí pouze u pacientů, kteří zemřeli v nemocnici z neznámých příčin a nebo u dětí do 18 let. 

Předposlední den, v sobotu, jsme se konečně dostaly do nemocnice, kde jsme si vyzkoušely manipulaci s robotickým operatérem pomáhajícím s komplikovanými urologickými operacemi. Někteří z nás viděli i crash na urgentu a ti vyvolení si prohlédli i miminko při ultrazvuku.  

Večery jsme trávili všichni společně na kolejích, kde jsme si dlouho do noci povídali se současnými mediky i mladými lékaři čerstvě po státnicích. Poslední odpoledne jsme společně grilovali a hráli stopovanou po Hradci Králové. Všichni jsme kompletně promokli a zažili si velké město bez elektřiny. 

Na Medikemp budeme vzpomínat jen v dobrém a vřele doporučujeme všem milovníkům medicínských oborů i těm pochybujícím o budoucí volbě studia medicíny. 

Studentky oktávy a 4. A  Anna Pallová a Kateřina Kusá