MAKERS a výzva: Přehraj desku!

Před časem vyhlásil GRAMOFOND, nadační fond GZ Media, ve spolupráci s neziskovou organizací Elixír do škol 1. ročník týmové výzvy Přehraj desku.

V našem MAKERS kroužku se začalo o výzvě živě diskutovat a nakonec z diskuze vykrystalovala jistá frakce (Lojza fan club section), která se do soutěže přihlásila a začala pracovat na netradiční čistě machanické konstrukci gramafonu. Nebylo to snadné, ale nakonec se týmu s vypětím všech sil podařilo stihnout termín odevzdání soutěžního příspěvku. Součástí byla i nahrávka a popis řešení celého gramofonu. Potěšiolo nás, že z 26 soutěžních týmů se právě ten náš MAKERS tým dostal mezi šest nejlepších gramofonů, které porotu nejvíce zaujaly. Náš tým nyní čeká slavnostní předání cen v Hradci Králové a následná exkurze napříč výrobou gramofonových desek ve firmě GZ Media, a. s., v Loděnicích u Berouna. GRATULUJEME!!! A co říkají o svém gramofonu samotní tvůrci?

„Práce na konstrukci gramofonu nás naučila řadě nových věcí, ale umožnila nám také aplikovat spoustu věcí, které v rámci MAKERS využíváme a které jsou díky Centru technického vzdělávání _PŮDA snadno dostupné všem zájemcům z Poličky i širokého okolí. Snažili jsme se vymyslet něco netradičního, čistě mechanického, v duchu starých gramofonů „na kliku“. Využili jsme moderní technologie jako 3D a 2D modelování, 3D tisk, řezací laser a spojování částí pomocí pevnostního epoxidového lepidla. Kostra gramofonu je tvořena dvěma deskami z překližky. Desky u sebe drží čtyři masivní šrouby. Do překližky jsou pomocí laseru vyříznuté díry, ve kterých jsou umístěné tři hřídele. Na hřídelích jsou epoxidovým lepidlem přilepena tři ozubená kola vytištěné na 3D tiskárně a jedno, kolo na kterém je navinut provázek. Provázek je veden mimo gramofon, kde je k němu připevněno závaží. Tím, jak závaží klesá, odvinuje se provázek a roztáčí hřídel s hnacím ozubeným kolem, které roztáčí druhé ozubené kolo, na kterém je umístěn kotouč s gramofonovou deskou. Když je provázek odvinutý, odjistíme a přesuneme prostřední hřídel s ozubeným kolem ke třetí hřídeli s klikou. Pomocí kliky pak můžeme snadno provázek navinout zpět. Rychlost odvíjení provázku lze regulovat pomocí brzdy umístěné vedle kotouče pod deskou. Brzda tlačí na kotouč, na kterém je deska, a tím zpomaluje otáčení desky. Ke kostře je také připevněna přenoska s celým zvukový aparátem, který se skládá z jehly, která přenáší vibrace na „membránu“, ke které je připevněna PET láhev. PET láhev tvoří kornout, který finálně zvuk zesiluje.“

Členové soutěžního týmu: Jan Motyčka, Matěj Grundloch, David Telecký, Ivan Mořkovský, Matouš Háp, Jonáš Grundloch. Konzultant (učitel a koordinátor kroužku MAKERS): Tomáš Feltl.