„Každý učitel je něčím fajn.“ Děkujeme studentům za jejich povzbuzení ke Dni učitelů.

V České republicena rozdíl od okolních zemípřipadá připomínka Dne učitelů na 28. března. Tento den byl zvolen s ohledem na výročí narození jedné z nejvýraznějších osobností českých dějin – filosofateologaučence a především učitele a reformátora evropského školství – Jana Ámose Komenského (mimo jiné jej připomíná projekt www.komensky2020.cz).

Již s předstihem poslali studenti Gymnázia Polička svým učitelům krásný dárek – videovzkaz naplněný bezmála stovkou osobních poděkování. Jsou mezi nimi vyjádření díků za snahu učitelů předávat znalosti a vědomosti v jednotlivých předmětechale takéa snad předevšímpoděkování za vstřícnostlidskost a vzájemné přátelství mezi studenty a učiteli.

„Takový je příští věkjak jsou vychováváni příští jeho občané“ říká Komenský. Děkujeme ještě jednou všem našim studentům za jejich milé překvapení. Obzvláště v období distanční výuky se nám nemusí vždy všechno podařit úplně skvěle. O to více je důležité uvědoměníže případné nedokonalosti jsou vždy prostorem pro jejich nápravu a společný růst.

Děkujeme učitelům Gymnázia Polička za jejich práci a úsilí. Srdečné poděkování patří všem našim studentům – děkujeme za váš skvělý přístuppodporu a ochotu si vzájemně naslouchat. #GymPol <3