Kam po maturitě – červen

Milí maturanti, zájemci o pomaturitní studium,

v červnu můžete podat přihlášku do nově akreditovaných programů Veterinární asistence na FVL VFU a Bezpečnostně právní studia a Policejní činnosti na Policejní akademii ČR. Další kola přijímacího řízení vypsaly pro příští měsíce např. FIS VŠE, FŽP a FTZ ČZU, FJFI, FSV a FD ČVUT, FROV a ZF JČU, FVP SLU, FT TUL, FSI, FZS A FF UJEP, HTF, ETF a FF UK nebo PŘF UPOL. Přehled 2. kol přijímacích zkoušek veřejných vysokých škol je k dispozici v tomto článku i v kalendáři termínů.

V přehledu dnů otevřených dveří začínáme doplňovat podzimní termíny, někde školy zveřejnily i akce pro začátek roku 2023. V červnu se konají výstavy prací FA ČVUT (23. 5. – 3. 6.), FAVU VUTBR (18. – 19. 6.) a FUA TUL (24. – 25. 6.). Úplný přehled najdete zde.

Nejčastěji hledané informace:

Byli vypsány nulté ročníky pro přípravu na přijímací zkoušky 2023, které budou zahájeny v říjnu 2022.