Výuka v období od 11. do 22. ledna 2021 i nadále distančně pro všechny ročníky NG a VG

Na základě rozhodnutí MŠMT pokračuje výuka v období od 11. ledna do 22. ledna 2021 ve stejném režimu jako v prvním lednovém týdnu – tedy výuka je zajištěna distanční formou pro všechny ročníky nižšího i vyššího gymnázia. Nadále je možno využít prezenčních individuálních konzultací (viz. bližší informace v článku). 

Výuka
Distanční výuka probíhá dle provizorního rozvrhu (viz. níže) a je pro všechny žáky povinná.

Nadále jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden student a jeden vyučující). Konzultace probíhají po předchozí domluvě mezi učitelem a žákem. Konzulatce mohou navrhovat vyučujíci i žáci z důvodu doplnění či vysvětlení učiva,doplnění podkladů pro klasifikaci apod. 

Stravování
Studenti mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Ten si mohou odebrat do jídlonosičů, případně do jednorázových recyklovatelných boxů (k zakoupení v kanceláři školy v ceně 14 Kč) v době 11.30 – 13.00 hod. Stravování v prostoru školní jídelny není ve stupni 5 systému PES pro žáky možné.

Rozvrh platný od 4. ledna 2021 pro stupeň 5 systému hodnocení PES
Provizorní rozvrh pro všechny třídy s výjimkou maturitních ročníků
Provizorní rozvrh pro maturitní ročníky

O dalším vývoji a především způsobu výuky budeme informovat v závislosti na epidemiologické situaci a rozhodnutí kompetentních orgánů. Naším přáním je, aby se situace co nejdříve zklidnila a nedocházelo k častému střídání různých způsobů výuky. Ze všeho nejvíce doufáme v co nejdřívější odeznění pandemie a obnovení prezenční výuky. Přejeme pevné zdraví a vnitřní pohodu všem.