Juniorská univerzita UK – registrace od 15. 10. 2021

Milí maturanti, zájemci o studium na UK,

Univerzita Karlova opět připravila pro středoškolské studenty program Juniorská univerzita Karlova, který simuluje studium na vysoké škole a který realizuje Centrum celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy, a to ve čtyřech zaměřeních – lékařském, společenskovědním, přírodovědném a humanitním zaměření, zpravidla od konce září do přibližně poloviny prosince. Program je určen pro studenty středních škol (v případě gymnázií pro vyšší stupeň), každé z jeho zaměření probíhá 5 týdnů, přičemž se souběžně v různých dnech konají dvě zaměření (říjen, začátek listopadu) a po jejich ukončení další dvě zaměření (listopad, začátek prosince). Každý týden je tak uskutečněna jedna dvouhodinová přednáška příslušné fakulty včetně jejího představení v daném zaměření. Témata přednášek jsou průřezová podle zaměření jednotlivých fakult a jsou přizpůsobená věku studentů středních škol. V závěru programu obdrží úspěšný účastník prezenční formy programu osvědčení o absolvování programu, a to při slavnostním zakončení spojeném s komentovanou prohlídkou historického sídla Univerzity Karlovy simulujícím reálné promoce.

Nově se letošní již sedmý ročník programu uskuteční hybridně, tj. pro určitý počet registrovaných účastníků prezenčně (kapacita je pro každé zaměření nastavena na 100 účastníků; místem konání je Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1) a neomezeně pro veřejnost v podobě on-line přednášek. Registrace do prezenční formy prvních dvou zaměření (lékařské a společenskovědní – https://juniorskauniverzita.cuni.cz/JU-95.html ) je spuštěna a program startuje již v příštím týdnu. Spuštění registrace do prezenční formy dalších dvou zaměření bude včetně harmonogramu přednášek zveřejněna v pátek 15. října v 8.00 hod. V případě zájmu o distanční formu programu v podobě on-line přednášek není registrace třeba, sledování přednášek bude možné vždy prostřednictvím odkazu, který bude umístěn na webových stránkách programu a zcela volně přístupný.

Více informací naleznete na webových stránkách programu – https://juniorskauniverzita.cuni.cz/JU-1.html