Jaký byl den s Arduinem?

V rámci „Týdne s Arduinem“ jsme se ve čtvrtek sešli v učebně IVT1. Hlavním tématem bylo seznámení se s problematikou Arduina jako takového. Co to je Arduino? K čemu se to dá použít? Jak je to složité? Zvládnu to vůbec? Na tyto a mnohé dlaší otázky dostali účastnící našeho praktického workshopu jasnou odpověď. Nebyla to přitom jen nějaká nudná teorie! Každý si sám vyzkoušel „něco“ zapojit a Arduino naprogramovat. LEDky blikaly, bzučáky bzučely a čidla měřila. Dokonce i hra založená na odhadu vzdálenosti fungovala.
Prohlíželi jsme také výstavku Arduino projetů a diskutovali o různých nápadech, kde by se Arduino dalo využít. Rozcházeli jsme se až za úplné tmy a věřím, že jsme si to všichni užili. Arduino je totiž super a dá se použít na „kde co“…