Hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Počínaje 11. březnem byla s ohledem na pandemii koronaviru Covid-19 přerušena osobní účast žáků na vzdělávání, čímž byl do značné míry poznamenán průběh druhého pololetí školního roku 2019/2020. Od samého počátku přerušení docházky žáků do školy jsme usilovali především o to, abychom smysluplnou a fungující distanční výukou motivovali studenty k ochotě se vzdělávat a rozvíjet své znalosti a dovednosti i v době výpadku klasické školní docházky. Uvědomovali jsme si, že smyslem není pouze zadání samostatné práce a její ohodnocení známkou. Naopak bylo a je naším úmyslem vést žáky k zodpovědnosti za vlastní vzdělávání a poskytovat jim smysluplnou a efektivní zpětnou vazbu

Nestandardní průběh školního roku se nicméně notně projeví i na tom, za co a jakým způsobem mají být žáci hodnoceni. Z tohoto důvodu vydalo minulý týden MŠMT k problematice hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí vyhlášku (ke stažení zde), která upravuje některá specifika pro hodnocení žáků. Explicitně z ní vyplývá, že závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 by mělo zohledňovat:

– podklady pro hodnocení získané ve druhém pololetí v době, kdy byla umožněna osobní přítomnost žáků na vzdělávání
– podpůrně podklady pro hodnocení získané při distanční výuce (plnění úkolů, aktivita, apod.)
– v krajním případě je možno přihlédnout k hodnocení výsledků za první pololetí školního roku 2019/2020.

Ke zmíněné vyhlášce vydalo MŠMT také doplňující metodiku (ke stažení zde), z níž mimo jiné vyplývá, že v období vzdělávání na dálku je možno přihlédnout k:

– snaze žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
– samostatné práci žáků a samostudiu během vzdělávání na dálku a její výsledky;
– četbě související se zadanými úkoly;
– portfoliu prací žáků, případně jejich další podkladů, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);

Z výše uvedeného je tedy patrné, že zapojení a aktivity studentů ve výuce na dálku budou nedílnou součástí hodnocení v druhém pololetí. O to více nás těší dosavadní pozitivní přístup velké většiny našich studentů k distanční výuce.

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy