Erasmu+ v Irsku potřetí

Obsah kurzu se naplnil. Zbývá už jen shrnutí a předání certifikátů a zítřejší exkurze. Program byl náročný, plný nových zkušeností, které byly jednak součástí kurzu samotného, ale také výsledkem výměny názorů mezi deseti učiteli z šesti různých zemí i typů škol. Někdy nebylo lehké hledat cesty, jak naše zkušenosti spojit a aplikovat metody v různých typech škol. Nakonec jsme se ale shodli v tom, že nejdůležitější je, udržovat se stále ve střehu" a hledat různorodé cesty, jak učení učinit atraktivnější a smysluplné.