Chemický seminář na exkurzi

I v letošním roce vyrazili studenti chemického semináře na dvoudenní exkurzi do Prahy a okolí. Nejdříve jsme navštívili Spolanu, a. s., v Neratovicích. Zde jsme si prohlédli některé z chemických výrob (kys. sírová, PVC, kaprolaktam, …). Poté jsme se přesunuli do Prahy a absolvovali zajímavý program na VŠCHT, při kterém jsme zavítali do několika laboratoří a zde se seznámili s některými výzkumnými tématy (např. polymery a latex, materiálové testování, fázové rovnováhy, nanomateriály, moderní analytické metody, farmaceutické aplikace, …). Poslední zastávkou prvního dne naší chemické pouti byla Národní technická knihovna (NTK). Seznámili jsme se s historií knihovny i s její aktuální moderní podobou a službami, které nabízí. Vyzkoušeli jsme si také, jak se dnes půjčují a vrací knihy – díky automatickým systémům je to opravdu hračka.

Druhý den jsme začali v laboratořích 1. LF UK. V roli výzkumníků jsme měli možnost zjišťovat, čím se otrávil pacient. Použili jsme k tomu chromatografii na tenké vrstvě a na vlastní oči jsme viděli, že i poměrně jednoduchá metoda může přinést velice komplexní zjištění. Závěr druhého dne byl spjat s pobytem v areálu AV ČR v Suchdole. Zde jsme navštívili Ústav chemických procesů AV ČR a Ústav Experimentální botaniky AV ČR. Oba ústavy nám daly nahlédnout pod ruce vědců v mnoha oblastech chemie, ale i příbuzných oborů. Za všechny jmenujme třeba termodynamiku, membránové materiály, studium chování kapalin, konfokální mikroskopii, analytiku a tkáňové kultury.