Aktuální sdělení – zajištění výuky na NG a VG od čtvrtka 17. září 2020

Od čtvrtka 17. září 2020 pokračuje výuka.

Žáci nižšího gymnázia se budou vzdělávat prezenčně ve škole podle platného rozvrhu s tím, že výuka probíhá pouze do 6. vyučovací hodiny. Výuka předmětů po této hodině bude realizována pouze formou zadávání dílčích úkolů přes TEAMS. Žáci NG mohou využít školního stravování. Obědy je ovšem nutno znovu navolit.

Pro žáky vyššího gymnázia je na základě karanténních opatření Okresní hygienické stanice Svitavy a rozhodnutí MŠMT o výjimce organizaci školního roku škola pro prezenční výuku uzavřena a pro žáky gymnázium zajistí výuku distanční formou v plném rozsahu dle platného rozvrhu.

Takto organizovaná výuka potrvá prozatím do pondělí 21. září 2020. Účast tříd NG na čtvrtečním představení v rámci MIMEFEST je zrušena a peníze budou studentům vráceny.

Žáci 1.A, chlapci z 5.P a 10 pedagogů zůstává do pátku 18. září v karanténě a všichni se z nařízení Okresní hygienické stanice Svitavy podrobí hromadnému odběru vzorků za účelem testování na covid-19. Testování proběhne v sobotu 19. září v 10.00 na školním dvoře. Dle výsledku testů určí OHS Svitavy další postup, na který budeme reagovat případnými změnami v organizaci výuky. Prosíme žáky a pedagogy, jimž byla nařízena karanténa, aby ji důsledně dodržovali.

Při prezenčním způsobu výuky vláda ČR ani Ministerstvo zdravotnictví nenařizuje povinné nošení roušek. Přesto oslovuji s osobní žádostí a apelem všechny studenty (a jejich zákonné zástupce), pedagogy a zaměstnance školy, aby počínaje tímto dnem zvážili vzhledem k ochraně svého zdraví a zdraví ostatních osob nošení roušek ve všech prostorách školy, tedy i v učebnách během výuky. Prosím, abychom upřednostnili ochranu zdraví před dočasně sníženým komfortem výuky a vzdělávání. Dle vyjádření OHS Svitavy můžete tento krok výrazně napomoci tomu, aby případná další karanténní opatření nezasáhla školu v podobném rozsahu jako nyní.

Nosíš roušku pořád, vyhne se Ti covid neřád 🙂

Děkuji velice za Vaši vstřícnost a pochopení

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy