Zahájení školního roku

Zahájení školního roku

Školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022 v 7:55. Jsem rád, že jej budeme moci začít bez epidemiologických opatření, která chod školy v posledních dvou letech provázela, a věřím, že tomu tak bude i v průběhu celého roku.

Během hlavních prázdnin prošla škola poměrně rozsáhlou rekonstrukcí. Pro studenty budou patrnými změnami především vyměněná okna v celé budově, nově vybavená učebna kvinty a některé další prvky.

Studenti do budovy nadále vstupují z ulice Čsl. armády. Pro vstup do budovy budeme nově využívat přístupový systém. Karty / čipy studenti obdrží 1. září ve škole od třídních učitelů a používat je budou nejenom pro vstup do budovy, ale také pro volbu a vyzvednutí obědů.

Pro nadcházející školní rok dochází z důvodu nárůstu nákladů na potraviny a energie k navýšení ceny obědů:

studenti do 15 let – 40 Kč
studenti nad 15 let – 48 Kč

Ve čtvrtek 1. září stráví studenti ve škole 1 vyučovací hodinu, studenti prvního ročníku a primy 2 vyučovací hodiny. Obědy se 1. září budou vydávat od 11:30 – 12:30 ve školní jídelně.

Přeji všem studentům, pedagogům a zaměstnancům školy pohodový a úspěšný průběh školního roku.

Josef Dvořák
ředitel školy