1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy – změny v přijímacím řízení

Milí studenti, ráda bych vás informovala o několika změnách v přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020 u oborů všeobecné a zubní lékařství:

* snížení ze 100 na 70 otázek z každého předmětu (chemie, fyzika, biologie) – celkem max. 210 bodů

* bonifikace za účast v krajském kole olympiády vyhlašované MŠMT ČR (chemie, fyzika, biologie, matematika) – 30 bodů za 1. až 3. místo

* bonifikace za matematiku – 30 bodů

* zvýšení počtu přijímaných uchazečů na prospěch na střední škole u oboru Všeobecné lékařství* navýšení počtu přijímaných studentů o 15 %

O všech změnách v přijímacím řízení se podrobněji dočtete ZDE.

 

Příhláška ke studiu a termíny přijímacích zkoušek

Termín pro podání přihlášek ke studiu je 28. února 2019, přičemž je nutné vyplnit elektronickou přihlášku prostřednictvím studijního informačního systému.

Za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši

600 Kč.

Termíny přijímacích zkoušek jsou pro letošní rok vypsány následovně:

* 18. června 2019 pro bakalářské a navazující magisterské programy (Adiktologie, Fyzioterapie, Ergoterapie, Nutričí terapie, Porodní asistence)

* 20. června 2019 pro magisterské programy (Všeobecné lékařství, Zubní lékařství)

* 27. června 2019 náhradní termín