Vedení školy


Pedagogičtí pracovníci


Nepedagogičtí pracovníci

Ukázka chybně vloženého shortcodu

Povinný parametr vyber v shortcodu [zamestnanci] musí nabývat jedné z hodnot: vedeni, pedagog, nepedagog, konzultant, hospodari