Přijímačky nanečisto, přípravné kurzy a přípravné kurzy plus

Gymnázium Polička připravuje pro zájemce o studium na SŠ pro školní rok 2020/2021 přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka a literatury.

Přípravné kurzy jsou určeny pro uchazeče o čtyřletý (79-41-K/41 Gymnázium) i osmiletý (79-41-K/81 Gymnázium) obor studia. Vzhledem k velkému zájmu o přípravné kurzy doporučujeme přihlásit se do kurzů co nejdříve.  Na základní přípravné kurzy budou navazovat Přípravné kurzy plus.

Základní přípravné kurzy:

Délka jedné lekce: 60 minut matematika a 60 minut český jazyk a literatura

Počet lekcí kurzu: 4 intenzivní lekce matematiky a 4 intenzivní lekce českého jazyka a literatury

Forma kurzů: prezenčně či online (podle aktuální situace)

Předpokládané termíny: 13. 1. 2021, 20. 1. 2021, 10. 2. 2021 a 24. 2. 2021 od 14:00 (vždy 1 lekce matematiky a 1 lekce českého jazyka a literatury)

Cena za celý kurz: 350 Kč

Termín pro přihlášení: do 10. 1. 2021 nebo do naplnění kapacit kurzů

Registrace na přípravné kurzy: Přihlásit se můžete vyplněním elektronického formuláře pro čtyřletý obor studia (79-41-K/41 Gymnázium) zde a pro osmiletý obor studia (79-41-K/81 Gymnázium) zde. O pořadí přihlášených zájemců rozhoduje termín platby. Kontaktní údaje na zákonného zástupce žáka budou využity pouze pro zaslání bližších informací o konání a formě kurzů a za účelem identifikace platby.

Způsob platby: Bezhotovostním převodem na účet gymnázia 353303664/0600. Pro identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol telefonní číslo zákonného zástupce (stejné jako v přihlášce).

Přípravné kurzy se uskuteční pouze v případě dostatečného zájmu uchazečů.

Přijímačky nanečisto (akce už proběhla)

Vzhledem k situaci bude letos nutné i přijímačky nanečisto realizovat distančně. Podrobné informace ohledně organizace zadání přijímaček nanečisto budou přihlášeným zajemcům zaslány emailem.

Termín konání: 27. 1. 2021 do 20.00, dle vlastních časových možností uchazeče

PRO VYKONÁNÍ TESTŮ PROSÍME DBEJTE POKYNŮ ZASLANÝCH EMAILEM, PŘÍPADNĚ UVEDENÝCH VE VIDEÍCH S POKYNY/TUTORIALEM, KTERÉ VÁM BYLY ZASLÁNY.

Termín vyhodnocení: 3. 2. 2021 od 14:00 do 16:10 (proběhne společná schůzka – prezenčně nebo online. Na společné schůzce budou našimi učiteli rozebrány nejčastější chyby, kterých se žáci dopouštěli, a kterých je třeba se vyvarovat při ostrých přijímacích zkouškách)

Cena: 100 Kč

Způsob přihlášení: vyplněním elektronického formuláře pro čtyřletý obor studia (79-41-K/41 Gymnázium) zde a pro osmiletý obor studia (79-41-K/81 Gymnázium) zde. Kontaktní údaje na zákonného zástupce žáka budou využity pouze pro zaslání bližších informací o přijímacích zkouškách nanečisto a za účelem identifikace platby.

Termín přihlášení a platby: do 25. 1. 2021

Způsob platby: bezhotovostním převodem na účet gymnázia 353303664/0600. Pro identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol telefonní číslo zákonného zástupce (stejné jako v přihlášce).

Přípravné kurzy plus

Na základní přípravné kurzy budou navazovat Přípravné kurzy plus. Tyto kurzy jsou určeny výhradně pro žáky, kteří v řádném termínu podají přihlášku ke studiu na naši školu. 

Délka jedné lekce: 60 minut matematika a 60 minut český jazyk a literatura

Počet lekcí kurzu: 5 intenzivních lekcí matematiky a 5 intenzivních lekcí českého jazyka a literatury

Forma kurzů: prezenčně či online (podle aktuální situace)

Předpokládané termíny: 3. 3. 2021, 10. 3. 2021, 17. 3. 2021, 24. 3. 2021 a 31. 3. 2021 od 14:00 (vždy 1 lekce matematiky a 1 lekce českého jazyka a literatury)

Cena za celý kurz: Zdarma (pro žáky, kteří podají přihlášku na naši školu)