Konverzační soutěž v angličtině

Jako každoročně i letos se naši studenti zúčastní konverzační soutěže v angličtině. Dosud proběhla školní a okresní kola. V okresním kole soutěže, které se konalo 24.3.2022 v Jevíčku nás zastupovaly Zdeňka Mládková (7.P) a Karolína Švendtová (3.A). Obě si vedly velmi dobře jak v poslechovém kole, tak v konverzační části soutěže. Zdeňka Mládková nakonec získala […]

Mezinárodní konference LIYLS 2022

LIYLS team Polička, CR

Šest studentů naší školy dostalo možnost zúčastnit se mezinárodního programu Loudoun International Youth Leadership Summit. Tento program probíhal dříve presenčně ve Virginii, USA (tým naší školy dostal poprvé příležitost se zapojit v roce 2019), ale od minulého roku kvůli pandemii probíhá v online prostření. Letos už to byl 11. ročník a každým rokem se počet […]

TERCIÁNI ANGLICKY O JÍDLE

Třída tercie překvapila svými projekty! V hodině angličtiny měli za úkol připravit si dvouminutový výstup na téma zdravé/nezdravé jídlo.

Anglický jazyk

Cílem předmětu Anglický jazyk je neustále prohlubovat znalosti a jazykové dovednosti a zároveň získat fundament a žádoucí návyky sloužící k dalšímu rozvíjení v jazyce anglickém i po ukončení studia na gymnáziu. Obsahem předmětu je výuka anglického jazyka na úrovních, jejichž  označení vychází z konvence Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: vstupní úroveň je minimálně A1 a cílová […]