Tomáš Dudek

V roce 2003 jsem dokončil vysokoškolské studium na Fakultě informatiky a managementu na Univerzitě Hradec Králové. V roce 2009 jsem v rámci celoživotního vzdělávání vystudoval obor Učitel střední školy na PdF UHK. Na Gymnáziu v Poličce pracuji od srpna roku 2003. Vyučuji informatiku a výpočetní techniku, informatiku profesní a obsluhu počítačů.Vedle toho zastávám také funkci metodika ICT a od roku 2018 zástupce ředitele. Od listopadu 2017 jsem akreditovaným […]