Erika Jiroušová

Studium:Zajímavé zkušenosti:Jako učitelka AJ na Gymnáziu v Poličce působím od roku 2007, od roku 2017 zde zastávám funkci školního metodika prevence.

Jarmila Šťastná

V květnu 1986 jsem ukončila studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze, obor učitelství pro střední školy, aprobační předměty tělesná výchova a německý jazyk. V září 1986 jsem nastoupila na Gymnázium v Poličce, kde pracuji od té doby jako učitelka německého jazyka a tělesné výchovy.

Zdeňka Kleinová

1985-1989 SPŠT BRNO – obor textilní výtvarnictví 1989-1994 Univerzita Hradec Králové – obor učitelství 2. a 3. stupeň, aprobace český jazyk – výtvarná výchova 1994-1995 VOŠP a SPgŠ Litomyšl – výuka: český jazyk, výtvarná výchova 1994-1995 ZUŠ Litomyšl – výuka: výtvarná výchova  od 1995 Gymnázium Polička – výuka: český jazyk, výtvarná výchova 2005-2006 Univerzita Palackého Olomouc – program celoživotního vzdělávání – Doplňující vzdělávání učitelů češtiny (2 semestry) 2007 […]