Zdeňka Kleinová

1985-1989 SPŠT BRNO – obor textilní výtvarnictví 1989-1994 Univerzita Hradec Králové – obor učitelství 2. a 3. stupeň, aprobace český jazyk – výtvarná výchova 1994-1995 VOŠP a SPgŠ Litomyšl – výuka: český jazyk, výtvarná výchova 1994-1995 ZUŠ Litomyšl – výuka: výtvarná výchova  od 1995 Gymnázium Polička – výuka: český jazyk, výtvarná výchova 2005-2006 Univerzita Palackého Olomouc – program celoživotního vzdělávání – Doplňující vzdělávání učitelů češtiny (2 semestry) 2007 […]

Petr Tišl

Na Gymnáziu v Poličce pracuji od roku 2002. Vystudoval jsem PřF UP v Olomouci obor  biologie, zeměpis a geologie pro střední školy. Ve školním roce 2004/2005 jsem působil na Lord Wandsworth College ve Velké Británii jako učitel a vychovatel a s touto školou nadále udržuji blízký pracovní kontakt. Vyučuji zeměpis, geografii a geologii, zeměpisný seminář, […]

Jan Vavřín

Roku 1995 jsem složil závěrečné zkoušky na Velma-Alma High School, USA. V letech 1995 – 1997 jsem působil jako učitel anglického jazyka na 1.ZŠ a 3.ZŠ, Litomyšl. V letech 1997 – 2006 jsem pracoval jako OSVČ pro firmu ARS – zahradní architektura, Litomyšl. Roku 2006 jsem dokončil studium Přírodovědecké fakulty a Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, obory Učitelství Geografie a Učitelství anglického jazyka. Na poličské gymnázium jsem nastoupil r. 2006. V současné […]