Pomáhat a chránit - beseda od Policie ČR

Interaktivní beseda pro první ročníky (1.A a 5P) proběhla dne 9. 4. 2019. Lektorem byl por. Ondřej Zeman, tiskový mluvčí Policie České republiky svitavského okresu. Tématem besedy pro 1.A byla Právní odpovědnost, kde se studenti dozvěděli například jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, studenti Kvinty měli besedu zaměřenou na závislosti. Policie ČR tyto besedy poskytla v rámci prevence zdarma.

Po ukončení programu byli studenti požádáni o vyplnění krátkého dotazníku pro zajištění zpětné vazby. Z dotazníků vyplynulo, že studenti takovou besedu ocenili, odnesli si nové, užitečné informace. Někteří studenti uvedli, že by měli zájem o podobnou besedu zaměřenou na kyberprostor. Zajímavý byl i moment sebereflexe, kdy studenti měli ohodnotit i sebe a jejich účast na programu. Jeden z dotázaných uvedl, že by se ohodnotil dvojkou, protože ho beseda zaujala, poslouchal a dával pozor, na druhou stranu se ale aktivně nezapojil a málo se ptal. Úžasná sebereflexe!