Michal Škavrada

+420 463 114 059
skavrada@gympolicka.cz

V roce 1998 jsem absolvoval obor Technická analytická a fyzikální chemie na Univerzitě Pardubice, v letech 1998 – 2001 jsem na stejné škole pokračoval v postgraduálním studiu v oblasti separace látek (nelineární HPLC). V této době jsem na škole působil také jako asistent, vyučoval jsem seminární cvičení. V roce 2000 jsem v rámci projektu NATO Linkage působil na University of Tennessee, Knoxville, USA. Postgraduální studium jsem absolvoval v roce 2003. V letech 2002 – 2005 jsem učil na základní škole, náměstí Míru ve Svitavách. Na gymnáziu Polička vyučuji od roku 2005. V roce 2009 jsem na PdF Univerzity Hradec Králové absolvoval, v rámci celoživotního vzdělávání, obor učitel střední školy. Současně působím ve společnosti SKALAB Svitavy jako vedoucí výroby a manažer jakosti podle ISO 9001:2008.