Jan Vavřín

+420 463 114 079
vavrin@gympolicka.cz

Roku 1995 jsem složil závěrečné zkoušky na Velma-Alma High School, USA. V letech 1995 – 1997 jsem působil jako učitel anglického jazyka na 1.ZŠ a 3.ZŠ, Litomyšl. V letech 1997 – 2006 jsem pracoval jako OSVČ pro firmu ARS – zahradní architektura, Litomyšl. Roku 2006 jsem dokončil studium Přírodovědecké fakulty a Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, obory Učitelství Geografie a Učitelství anglického jazyka. Na poličské gymnázium jsem nastoupil r. 2006. V současné době jsem učitelem předmětů zeměpis, geografie a geologie a anglického jazyka, dále jsem vedoucím metodikem projektu Experimentem k poznání.