Ellen Erbesová

[contact_email]

Vystudovala učitelství hudební výchovy a pedagogiky pro základní a střední školy na Masarykově univerzitě v Brně. 

Je předsedkyní  Společnosti Bohuslava Martinů v Poličce a členkou Unie českých pěveckých sborů.