Výsledky sběru papíru

V letošním roce se nám podařilo nasbírat úctyhodných 5769,5 kg starého papíru. Výtěžek z něj je 13 400 Kč a poputuje na vylepšení školní klubovny. Moc děkujeme všem studentkám a studentům, kteří se zapojili, a také jejich rodičům, bez jejichž pomoci by to nešlo. Za propagaci a organizaci patří velké díky třídě kvarta a za pomoc při nakládání 2.A. Kvarta se stala třídou nejlepších sběračů. Nejvíce se zapojili studenti sekundy (15 studentů) a nejvíce kilogramů nasbíral Petr Kysilka z kvarty. Podrobné výsledky najdete v přiložených souborech nebo na nástěnce v prvním patře školy.

DÍKY VŠEM ZA KAŽDÝ KILOGRAM. ZVLÁŠTĚ PAK TĚM, KTEŘÍ KAŽDÉ RÁNO, PŘICHÁZEJÍCE PĚŠKY, PAPÍR PŘINESLI VE VLASTNÍ NÁRUČI.

M. Šplíchalová