Víkendovka s IBISEM

Také v letošním školním roce se někteří naši nadšení studenti biologie zapojili do řešení IBISU (interaktivního biologického korespondenčního semináře), pořádaného Masarykovou univerzitou. Kromě pravidelného plnění zajímavých, často badatelských úloh, mají ti nejúspěšnější řešitelé možnost zúčastnit se speciálních víkendových setkání. Na jedno takové květnové setkání, tentokráte v Obůrce u Blanska na samém okraji CHKO Moravský kras, se nechala zlákat i Lucka Kotvová ze sexty. A jaké postřehy si Lucka odnesla?

„Ibisí organizátoři, studenti biologických oborů na MU v Brně, si připravili program odborný i neodborný, jehož zlatým hřebem byla prohlídka jeskyně Býčí skála. Že si mají účastníci přivézt gumáky a oblečení hodné zničení, nebylo psáno nadarmo. Jeskyňařinu jsme si mohli zkusit třeba v podobě plazení se tenkými chodbami nebo broděním se podzemním potokem. Kras nám ale odhalil i svou úžasnou faunu a flóru, o které nám hostující vysokoškoláci předávali své vědomosti. Ten, koho se povedlo do této oblasti biologie nalákat, dostal také kontakt na naše průvodce a může se přihlásit na letní brigádu v jeskyních Moravského krasu (je nutné dodat, že prý půjde především o vynášení kyblíků s bahnem). Jsem opravdu moc ráda, že jsem se akce zúčastnila.“

Zvídaví studenti, máte zájem se zúčastnit IBISu a zažít zajímavá dobrodružství? Pak neváhejte a přihlaste se do dalšího ročníku! Více informací http://ibis.sci.muni.cz/.

za vyučující biologie Marta Najbertová