Veletrh práce JobChallange – 10. listopad od 9:00 do 17:00

Milí maturanti, zájemci o informace o uplatnění na trhu práce, 

tlumočím pozvánku od Ing. A. Svobodové na JobChallange, který proběhne on-line 10. listopadu od 9 do 17 hodin. Je možné navštívit virtuální stánky firem a zeptat se na možnosti uplatnění se  studovaným oborem. Mnozí z vás budou studovat na Masarykové univerzitě, VUT či na Mendelově univerzitě v Brně, které jsou pořadatelskými VŠ, a tak by vám účast na veletrhu mohla přinést zajímavé informace. Zároveň se zde můžete setkat s relevantními zaměstnavateli z 16 různých oborů a můžete zjistt, jaké jsou aktuální požadavky na uchazeče a co obnáší jednotlivé pracovní pozice. 

Veletrh se koná 10. listopadu od 9:00 do 17:00 na www.jobch.cz. Nabízí 3 možnosti: