Úspěch Kláry Pallové a Anežky Vargové ve školním kole olympiády z ČJ

Školní kolo olympiády z ČJ  II. kategorie se konalo jako každoročně na sklonku minulého kalendářního roku a zúčastnilo se ho 21 studentů starších ročníků. Všichni soutěžící absolvovali tradičně dvě části – jazykovou a slohovou, z nichž tentokrát budila poněkud rozpaky část slohová, jelikož její zadání znělo: Co všechno umí podzim, tudíž sváděla k prvoplánovému líčení plnému klišé a banalit.

Že tomu tak nebylo ve všech případech svědčí spousta výborných prací, z nichž nejoriginálnější napsaly Klárka Pallová a Anežka Vargová, které si výborně poradily i s částí mluvnickou. Gratulujeme tímto oběma vítězkám a  přejeme jim hodně štěstí i v okresním kole. Blahopřejeme rovněž Hance Obolecké, která se umístila na třetím místě, a děkujeme všem studentům za jejich účast.

„Co všechno umí podzim" trochu jinak se můžete dozvědět z prací v příloze.

Zdena Kleinová a Jana Feltlová

práce Anežky Vargové
práce Kláry Pallové