Tradiční podzimní geografická exkurze druhých ročníků

Jako již tradičně, proběhla i letos na začátku listopadu dvoudenní geografická exkurze druhých ročníků. Cílem byla oblast Rychlebských hor  a okolí města Jeseník. První den byl zaměřený především na sběr dat z oblasti fyzické geografie pro využití k výpočtům v rámci geografických cvičení, ale proběhla také beseda na Městském úřadě v Jeseníku. Večer byl věnovaný statistickému zpracování dat. Druhý den byl věnovaný besedě s místním podnikatelem, průzkumu v Lázních Jeseník a krátké procházce v hřebenové partii Jeseníků.