Testy profesní orientace pro sextu a 2. A

Také v letošním roce byla našim žákům zajištěna možnost zúčastnit se testů profesní orientace garantované PPP Ústí nad Orlicí. Testy absolvovali žáci 2. A a sexty 26. února.

5. a 11. března proběhnou individuální rozbory s psycholožkou Mgr. V. Tvrdíkovou. Žáci se dozvědí, které jejich stránky jsou silné, či alespoň silnější a mohou se tak snadněji rozhodnout při volbě trojice profesních předmětů při dalším studiu na gymnáziu. Správná volba profesních předmětů jim umožní úspěšné zvládnutí studia a snadnější vstup na VŠ.