Školní kolo zeměpisné olympiády

Již tradiční školní kolo zeměpisné olympiády se uskuteční v středu 4. 2. 2015. Přihlášky a informace u vyučujících, na vývěskách a na www.zemepisnaolympiada.cz.
Tešíme se na nadšené zeměpisce!