S UAP do Hradce Králové

V úterý 30. května jsme se vydali s profesním předmětem umění argumentace a prezentace na exkurzi do Hradce Králové. Naše výprava totiž navazovala na témata, kterým jsme se po celý letošní rok aktivně věnovali a mnohé z nich jsme si také mohli na vlastní kůži vyzkoušet. (Jmenovitě zde mohu zmínit tvorbu vlastního podcastu, sémiotickou analýzu reklamního spotu či tvorbu vlastních novin a orientaci v mediálním prostoru.)

Hlavním cílem naší exkurze byla tedy především návštěva pobočky Českého rozhlasu v Hradci Králové a následná beseda se Slávkem Hamaďákem, majitelem PR reklamní a komunikační agentury TAH.

Návštěva rozhlasu sama o sobě byla velice zajímavá i z toho důvodu, že letos Český rozhlas oslavil stoleté výročí a bylo fascinující si porovnat, jak významně se vše změnilo (ať už z technického či praktického hlediska). Bylo zvláštní ocitnout se v místech, do kterých se normální smrtelník dostane pouze ve dnech otevřených dveří. Nejvíce jsme se asi pobavili nad přeřeky z vysílaní, které nám z nahrávek pustila paní moderátorka. Mohli jsme se tedy přesvědčit, že i mistr tesař se někdy utne.

Následně jsme se přesunuli do zasedací síně budovy rozhlasu na hodinovou přednášku Slávka Hamaďáka, věnovanou tématu public relations. (I když tato formulace je trochu nepřesná, protože kromě informací o fungování PR jsme měli jedinečnou možnost poslechnout si zajímavý příběh člověka, který prožil své mládí v nesvobodné zemi, a jeho názory na tehdejší umění a kulturu.)

Před návratem domů jsme ještě stihli menší vycházku po Hradci, kde jsme byli seznámeni s všudypřítomným funkcionalismem, slavnými architekty Gočárem, Kotěrou, Sanderem a viděli mnoho významných budov.

Bára Říhová a Soňa Petrásová