S Erasmem+ na Maltě

Odjet v říjnu na 14denní studijní pobyt bylo spíše spontánním rozhodnutím než předem plánovanou akcí. Začátek školního roku je totiž pro kantory podobně hektický jako jeho konec pro studenty, takže jsme si s kolegyní předem stihly pouze pustit krátký dokument a přečíst pár základních informací o zemi, ve které jsme se měly zaměřit na další vzdělávání.

Malta, skupinka ostrovů nacházejících se mezi Sicílií a Afrikou s příjemným klimatem a dlouhou, zajímavou historií, si ale velmi rychle získala naše srdce, stejně jako její přátelští obyvatelé. Navštívily jsme ostrov Gozo, západní pobřeží ostrova Malta, pohádkově tichou Mdinu s rozrůstajícím se Rabatem a opakovaně jsme se vracely do hlavního města Valetta, které ve dne zdobí bezpočet malých barevných balkonů a večery mají kouzelnou atmosféru díky hře světel, množství příjemných restaurací, kaváren i živé hudbě.

Vraťme se ale k cíli naší cesty. Nápad vyučovat na Maltě cizince angličtinu se zrodil před více než padesáti lety a Institut anglického jazyka, sídlící ve Valettě, je vyhlášeným střediskem podobně jako množství dalších škol, rozesetých po celém ostrově. My jsme si zvolily Gateway School of English ve městě San Gwannu, kde jsme navštěvovaly jednak kurzy zaměřené na metodologii výuky anglického jazyka a také kurzy jazykové.

Díky skvělým, zkušeným kantorům (kteří své třídy měli rádi úplně stejně jako Rostenův pan Kaplan) a naprosto jedinečným spolužákům z celého světa si člověk naplno uvědomí, že smyslem programu Erasmus+  je nejenom další vzdělávání a objevování nových míst, ale především setkávání se s jinými lidmi, poznávání kulturních odlišností a uvědomění si, že všichni jsme na jedné lodi se svými ideami, přáními, radostmi i starostmi.

Náš velký dík patří srdečným Malťanům, výborným učitelům Gateway School of English a rovněž kolegům z gymnázia, kteří za nás suplovali v době naší nepřítomnosti.

Zdena Kleinová a Barbora Pejcharová