Republikové finále OV jako odměna za dřinu

Hned na konci prvního týdne v září jsme s našimi mladými všestrannými sportovci vyrazili do Brna na Republikové finále Odznaku všestrannosti. O tento historicky první postup na republiku v kategorii družstev se v loňském školním roce zasloužili tito studenti:

Dívky: Adéla Biberlová, Soňa Tišlová, Monika Jílková, Jana Luňáčková

Chlapci: Vojtěch Král, Filip Mlynář, Petr Hradecký, Milan Jirouš, (náhradník Petr Kysilka)

Postup si také již po druhé vybojoval v kategorii jednotlivců Samuel Šafář.

Nutno ještě podotknout, že velkým úspěchem je už jen to, že jsme se jako jediné gymnázium v naší republice kvalifikovali do republikového finále OV v kategorii družstev. Konkurovat totiž ostatním základním školám, které mají mnohem širší základny svých studentů, je velice těžké.

Tato téměř třídenní sportovní akce, která se konala na krásném atletickém stadionu VUT v Brně, byla pro všechny zúčastněné opravdu fyzicky náročná. Ve čtvrtek závodníci absolvovali prvních 5 disciplín (60 m, skok daleký, shyby/2 min, medicinbal a švihadlo/2 min) a druhý den v pátek zbylých 5 disciplín (trojskok z místa, míček, kliky/2 min, leh-sedy/2 min a 1000 m, nebo driblink, či plavání /2 min). Kromě velké dřiny bylo ale pro závodníky připraveno v tzv. „Beactive vesničce“ spousta velice netradičních atraktivních doplňkových aktivit, které si mohli na vlastní kůži vyzkoušet.  Studenti se také aktivně účastnili působivého slavnostního nastoupení, mohli vidět v akci vojenské parašutisty při přesných seskocích na stadion, hromadně si zatancovali zumbu na zahřátí před závodem, a navíc zde mohli potkat spoustu našich bývalých i současných úspěšných sportovců či olympioniků. Všechny tyto osobnosti mohli osobně poznat a také od nich získat cenné podpisy.

Myslím, že si naši studenti tuto velkolepou sportovní akci, i přes velkou fyzickou námahu, náležitě užili. Spousta z nich překonala svá osobní maxima v jednotlivých disciplínách a společnými silami vybojovali v soutěži smíšených družstev krásné 27. místo. Nutno podotknout, že i jako jednotlivci ve svých věkových kategoriích vybojovali úctyhodná umístění – většina v první polovině nabitého startovního pole.

Samuel Šafář (2007): 5. místo (19)

Vojtěch Král (2008): 44. místo (136)

Petr Kysilka: (2009): 59. místo (69)

Petr Hradecký (2009): 61. místo (69)

Milan Jirouš (2010): 7. místo (34)

Monika Jílková (2008): 54. místo (122)

Jana Luňáčková (2008): 71. místo (122)

Adéla Biberlová (2008): 78. místo (122)

Soňa Tišlová (2009): 30. místo (77)

Družstvo: 27. místo (44)

Lenka Králová

Výsledky RF OVOV – družstva

Výsledky RF OVOV – děvčata

Výsledky RF OVOV – chlapci

Oficiální video a fotografie z akce