Psychohrátky očima účastníků

Psychohrátky 

V pondělí a úterý 20. a 21. června 2022 se pod vedením Mgr. Eriky Jiroušové a lektorů ze septimy a třetího ročníku zúčastnila tercie poličského gymnázia programu zaměřeného na prevenci užívání návykových látek, sebepoznání, komunikaci a zvládání zátěže. 

V pondělí dopoledne jsme ještě na půdě školy absolvovali program plný her, následovalo rozdělení do čtyřech týmů, přejezd do Skleného a tam nabitý akční program.  

Tak například: ani v noci „nás nenechali spát a nutili nás“ ve dvojici projít tajemnou stezkou odvahy. Byla promyšlená, strašidelná, ale zároveň i zábavná. Hráli jsme si na dealery drog, přestože si uvědomujeme, že tato činnost je nelegální a nikdy bychom se v takové situaci ocitnout nechtěli. Nejen tato noční akce nám ale pomohla lépe pochopit, proč se drogám raději vyhýbat. A začaly nás zajímat i další informace, např. jaká je trestní sazba za distribuci drog? Jaké situace a příběhy stojí za takovým rizikem? A jaký je osobnostní profil těch, kteří jsou ochotni ho podstoupit? 

Lépe jsme také poznali své starší spolužáky v roli lektorů, díky nim jsme neseděli u nudných přednášek, naopak informace nám dokázali předávat při zábavných hrách či společném povídání. Učili nás, jak případnou nabídku odmítnout, jak se sebou nenechat manipulovat. Přichystali pro nás opravdu skvělý program a za to jim děkujeme. 

V neposlední řadě tyto dva dny přispěly i k utužení našeho třídního kolektivu, „užili jsme si společně strávený čas a bylo to fajn“. 

tercie