Profesní biologové na stopách proteinů a genetiky

Abychom si rozšířili své odborné znalosti v oblasti biochemie a genetiky, vydali jsme se ve čtvrtek 21. 2. brzkým ranním vlakem do Brna. Konkrétně do Loschmidtových laboratoří, které spadají do Ústavu experimentální biologie Masarykovy univerzity.

S každodenní činností laboratoře nás seznámil bývalý student poličského gymnázia Jan Mičan, který nám objasnil strukturně-funkční vztahy bakteriálních enzymů. Dále si pro nás připravil laboratorní práci zaměřenou na určení vzorku neznámého proteinu. Nakonec nám daroval Petriho misky, které obsahují agar a živiny pro vypěstování bakterií např. z otisku prstu.

Poté jsme se přesunuli do Mendeliana, atraktivního světa genetiky. Ve zdejší expozici jsme měli možnost prohlédnout si zvětšený model DNA, dozvědět se o zajímavosti ze života J. G. Mendela, držitele Nobelovy ceny za objev struktury DNA. Prohlídka byla navíc doplněna odborným výkladem RNDr. Marty Najbertové. 

Během celého dne jsme se dozvěděli mnoho informací, které využijeme k dalšímu studiu na gymnáziu a později i na vysokých školách.

Za profesní biology Martin Břeň