Princ Edward poděkoval našim studentům

V úterý 31. 10. 2017 převzalo šest našich studentů prestižní zlaté ocenění Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) – a to přímo z rukou prince Edwarda. Místem slavnostního předávání byl Valdštejnský palác v Praze, sídlo Senátu České republiky.

Princ Edward ocenil české studenty za dlouhodobý rozvoj v oblasti sportu, talentu a dobrovolnictví. Po slavnostní ceremonii se osobně setkal s řediteli škol a následně se všemi oceněnými studenty. Jeho výsost princ Edward osobně mluvil i s p. ředitelem M. Svobodou a s šesticí našich studentů, pogratuloval jim a vyzdvihl to, že ačkoliv program DofE vedeme na škole teprve od ledna 2016, už máme šest držitelů zlatého ocenění. Naši šestici nazval průkopníky, pionýry tohoto programu na naší škole a vyjádřil naději, že se programu DofE u nás bude dařit a zapojí se do něj další studenti.

Ráda bych pogratulovala jménem celého našeho DofE týmu našim prvním vlaštovkám, jmenovitě Lence Kvapilové, Karolíně Kozáčkové, Báře Freundové (všechny za třídy 7P), Martině Drahošové, Markétě Svojanovské a Vojtěchu Stodolovi (třída 4.A). Zároveň bych chtěla povzbudit všechny další studenty zapojené v programu DofE, aby na sobě pracovali a šli za svým cílem. Stejně jako prince Edward i já doufám, že výše jmenovaní budou motivací pro další zájemce a že se programu DofE bude i nadále na naší škole dařit.

Erika Jiroušová