Přihláška na VŠ – potvrzení prospěchu (aktuální informace)

Informace pro Vás, kteří budete potřebovat potvrdit prospěch na přihlášce na VŠ – vzhledem k nastalé situaci se obracejte na kancelář ředitele školy. Zde také můžete obdržet výpis známek (katalogový list).

V případě nějakého dotazu ohledně přijímacího řízení na VŠ mě můžete kontaktovat telefonicky či mejlem.                                                                          

Vaše výchovná poradkyně