Prezentace VUT v Brně na gymnáziu v Poličce

Zájemci o studium technických oborů z řad studentů 2. A, sexty a vyšších ročníků našeho gymnázia mají možnost zúčastnit se „roadshow“, čili představení možností studia na Vysokém učení technickém v Brně.

Díky prezentaci studentů VUT budete seznámeni s možnostmi studia na fakultách VUT, zejména informačních technologií, chemické, stavební a strojního inženýrství. Budete mít možnost zeptat se na konkrétní zkušenosti studentů VUT se studiem, na přijímací zkoušky, zázemí školy a vše další, co vás o VUT zajímá.

Prezentace se uskuteční v pondělí 11. 12. čtvrtou vyučovací hodinu v učebně biologie.