Pomáhat a chránit – beseda od Policie ČR

Interaktivní beseda pro první ročníky (1.A a 5P) proběhla dne 9. 4. 2019. Lektorem byl por. Ondřej Zeman, tiskový mluvčí Policie České republiky svitavského okresu. Tématem besedy pro 1.A byla Právní odpovědnost, kde se studenti dozvěděli například jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, studenti Kvinty měli besedu zaměřenou na závislosti. Policie ČR tyto besedy poskytla v rámci prevence zdarma.

Po ukončení programu byli studenti požádáni o vyplnění krátkého dotazníku pro zajištění zpětné vazby. Z dotazníků vyplynulože studenti takovou besedu oceniliodnesli si novéužitečné informace. Někteří studenti uvedliže by měli zájem o podobnou besedu zaměřenou na kyberprostor. Zajímavý byl i moment sebereflexekdy studenti měli ohodnotit i sebe a jejich účast na programu. Jeden z dotázaných uvedlže by se ohodnotil dvojkouprotože ho beseda zaujalaposlouchal a dával pozorna druhou stranu se ale aktivně nezapojil a málo se ptal. Úžasná sebereflexe!