Pochválili jste včera své dítě?

Každý člověk potřebuje být opakovaně ujišťován, že má své významné postavení ve společenství, které je mu blízké: v rodině, mezi spolupracovníky, mezi sousedy. Jestliže si uvědomíte, že tuto potřebu mají dospělí, o to větší pozornost v tomto ohledu zasluhují děti. Ty své místo v životě teprve hledají a potřebují se neustále ujišťovat, zda jdou správným směrem.

Není těžké pochválit dětikteré nosí ze školy jedničkynemají problémy s chovánímposlouchají naše příkazy. Ale mnozí rodiče i v těchto případech pokládají snažení dětí za samozřejmostkterá žádné zvláštní uznání nepotřebuje.

O to víc musíme pátrat po důvodech pochvaly u těch dětíkteré z našich představ o ideálnímnadaném a poslušném dítěti nějak vybočují. Jestliže u těchto dětí nedokážeme najít a ocenit žádný pozitivní skuteksnahuvlastnostpak v nich posilujeme pocit méněcennostinesounáležitostinedůvěryhodnosti. Pomáháme jim k cestě do postupné izolacez níž nacházejí východisko sdružováním se do skupinkteré se v negativních vztazích ke světu posilují.

Dítěkteré denně marně čeká na projev uznáníse častěji uchyluje k různým drogámkteré mu pomohou zlepšit jeho náladu. Proto se tak zvaná „pozitivní výchova“ pokládá za  nedílnou a velmi významnou součástí komplexního přístupu k prevenci konzumace alkoholukouřeníužívání drog.

S nástupem puberty se dítě mění nejen fyzickyale i psychicky.  Může se tvářit jako silákkterý všechno zvládneale ve skutečnosti je více zranitelnécitlivénejisté. Pokud bude mít dojemže Vyrodičemu nerozumítebude hledat při svém tápání pomoc jinde. Může přitom narazit na zlopodvodyúskokyprotože nikdo je nemůže mít rád tak jako Vy.

Pokud se Vám podaří dát každý den alespoň jednou najevože je máte rádiže vidíte a oceňujete jeho snahyčinyvlastnostiže jste připraveni mu pomoci kdykoliv ji bude potřebovatuděláte pro své dítě mnoho. Není třeba vyjadřovat pochvalu a uznání dary nebo penězidítě od rodiny nečeká „tržní vztahy“.  Lidé mají jedinečný dar řečikterou mohou hladitale i zraňovat. Pokuste se užívat tohoto daru „k pohlazení“ každý den.

 

Zdroj: Projekt „Normální je nekouřit“ 2005Pedagogická a Lékařská fakulta Masarykovy univerzityBrno