Organizace výuky v týdnu 14. – 18. prosince 2020

Dle v tuto chvíli platných pokynů MŠMT a v souladu se systémem opatření PES předpokládáme, že bude výuka v týdnu 14. – 18. prosince 2020 probíhat následovně:

Třídy nižšího gymnázia se vzdělávají rotačním způsobem, t.j.: 
1.P (prima) a 2.P (sekunda) – prezenčně ve škole 
3.P (tercie) a 4.P (kvarta) – distanční výuka z domova

Třídy vyššího gymnázia se vzdělávají rovněž rotačním způsobem,, t.j.:
5.P (kvinta), 6.P (sexta) a 2.Adistanční výuka z domova
7.P (septima), 1.A a 3.Aprezenčně ve škole

Maturitní třídy 8.P a 4.A se budou vzdělávat prezenčně ve škole.

Na pondělí a úterý 21. – 22. 12. je vyhlášeno ředitelské volno a výuka neprobíhá.

Aktuální rozvrhy platný od 7. 12. 2020 (v případě "distančního" týdne jsou žlutě zaznačeny "óčkové" hodiny, ostatní hodiny jsou "káčkové")

Rozpis výdejny jídel platný od 7. 12. 2020 

Informace MŠMT k provozu škol od 7.12. 2020

Homogenita je ve stupni opatření 3 pouze doporučená. Skupiny v jednotlivých ročnících se budou vzdělávat společně. V praxi to znamená, že ve společných hodinách u studentů třetích a maturitních ročníků mohou být studenti na výuce přítomni společně s tím, že budou dle pokynů vyučujících usazeni v přední, resp. zadní části učebny.

Všechna stávající hygienická a protiepidemická opatření (3R, zajištění pravidelného větrání atd.) zůstávají v platnosti. Studenti a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Do budovy je pochopitelně zakázán vstup osobám s onemocněním covid-19.

Stravování ve školní jídelně je standardně zajištěno pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně. Provoz školní výdejny / jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Objednání jídel je možné obvyklým způsobem. Žáci vzdělávající se distančně si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (do vlastních jídlonosičů, případně jednorázového obalu v hodnotě 14 Kč – odběr a úhrada je možná v kanceláři školy). Vzhledem k zajištění provozu jídelny je výdej formou take-away možný pouze od 11:15 – 11:30.

Možnost prezečních individuálních konzultací (vždy pouze jeden student a jeden pedagog) zůstává nadále v platnosti. Tyto konzultace probíhají vždy ve škole za platných hygienických opatření. Organizace konzultací probíhá na základě individuální domluvy mezi učitelem a žákem.

V případě jakýchkoliv nejasností se s dotazem neváhejte obrátit na vedení školy, případně na třídní učitele.  

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy