Návštěva z Tyfloservisu, o.p.s

Jelikož se naše gymnázium každoročně zapojuje do celorepublikového charitativního projektu s názvem Bílá pastelka, naskytla se mu ojedinělá možnost přivítat ve čtvrtek 9.11. návštěvu z Tyfloservisu, o.p.s. – společnosti, pomáhající nevidomým a slabozrakým fungovat v běžném životě. Terénní pracovnice, které celou přednášku vedly, studentům profesního ZSV předaly spoustu nabytých zkušeností spojených s jejich povoláním a také cenné rady – například, jak zrakově postiženého správně převést přes  přechod pro chodce.

Na všechny čekalo také seznámení se zařízeními a pomůckami nevidomých. Účastníci besedy si tak mohli detailně prohlédnout tiskárnu Braillova písma, ovladač hlásicí vlastníkovi, na jakém místě se právě nachází či ColorTest – zařízení, které spolehlivě rozpozná a ohlásí barvu požadovaného předmětu. Snad každého nejvíce nadchla možnost vyzkoušet si orientaci v prostoru se slepeckou holí. Mnoho z nás pochopilo, že skutečná procházka „poslepu“ je mnohem obtížnější, než se na první pohled může zdát. 

Jsme rádi, že můžeme zrakově handicapovaným pomoci alespoň svojí účastí ve výše zmíněném projektu. Tyfloservisu bychom chtěli poděkovat za zajímavé a příjemně strávené odpoledne. Jejich pracovníci mají naše uznání za záslužnou činnost, kterou každodenně vykonávají. 

Doufáme, že se u nás neobjevili naposledy.

Jiří Konvalinka, 4.A