Naši žáci bodují ve First Lego League

Již několikátým rokem se s naším gymnaziálním MAKERS kroužkem účastníme různých robotických akcí a soutěží. Dosud to ovšem byla doména starších žáků. Nyní si vyzkoušeli robotické klání i ti mladší, a to žáci primy a sekundy.  „Mejkři“ Martin Andrle, Atila Beneš, Matěj Grundloch, Vít Mitáš, David Šplíchal a Samuel Witz vytvořili společně s dalšími třemi žáky základních škol soutěžní tým _Půda Crew.  Regionální kolo týmové robotické soutěže First Lego League se konalo v Olomouci 7. prosince 2019 a účastnilo se ho třináct týmů.

Letošní téma bylo zaměřené na vylepšování města a veřejného prostoru City Sharper. Soutěž se skládá ze čtyř disciplín:

  • Robot game – Cílem je získat co nejvíce bodů za splnění misí na hracím plátně v časovém limitu 150 vteřin.
  • Design robota – Soutěžící porotě popíší svá konstrukční řešení, strategii plnění zvolených misí a vysvětlí svůj program v robotovi.
  • Týmová spolupráce – Soutěžící popisují, jak mají rozdělené role v týmu, a při zadaném úkolu na místě dokazují, že skutečně pracují jako tým.
  • Prezentace výzkumného úkolu – V časovém limitu pěti minut prezentují soutěžící výsledky své práce, inovativního nápadu vzhledem k tématu. Naši žáci navrhli zjednodušení nakládání s odpady zrušením třídění do různých kontejnerů lidmi a zavedením třídění přímo za pomoci umělé inteligence. Zjednodušený softwarový model odprototypovali v prostředí Cognimates, kde po spuštění programu „vycvičená“  umělá inteligence přiřadí předmět ukázaný na webkameru do příslušné kategorie: papír, plast, bioodpad, sklo, ostatní…

Jako nováčci si členové týmu  _Půda Crew vedli skvěle a z Olomouce přivezli 3. místo za týmovou spolupráci, zvláštní Cenu poroty a celkové 7. místo!
Gratulujeme a přejeme našim „mejkrům“, ať jim nadšení a elán vydrží i do dlaších soutěží!

Za spolupráci děkujeme Městské knihovně Polička, která poskytuje pro MAKERS skvělé zázemí. Velký dík patří také Hance Šandové, která byla po celou dobu příprav hlavním _Půda Crew „koučem“ a žáky do Olomouce doprovodila. Díky Hanko!